×

Cum comand RCA ieftin online?

1 Completeaza datele din talon si cele ale proprietarului.
2 Alege cea mai avantajoasa oferta.
3 Comanda asigurarea RCA online cu livrare GRATUITA*.

Livrarea politei de asigurare RCA este GRATUITA in toata tara in aria de acoperire a firmelor de curierat Urgent Cargus si Fan Courier.

PROGRAM LUCRU ONLINE

Luni - Vineri  09:00 - 21:00
Sambata        09:00 - 20:00
Duminica       09:00 - 18:00
Telefon: 0729 88 44 71
E-mail: contact@romasig.ro

Asigurarea obligatorie a locuintei PAD - PAID

Ce este, cum se incheie, care sunt riscurile acoperite, cat costa o asigurare PAD...

Potrivit legii, toti proprietarii de locuinte din Romania sunt obligati sa isi asigure casa pentru riscurile de catastrofa naturala (cutremur, inundatie, alunecari de teren). Polita se incheie in forma scrisa, fie in mod direct intre PAID (Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor) si proprietarul locuintei fie prin mijlocirea societatilor de asigurare-reasigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, care au incheiate protocoale de colaborare cu PAID.

Astfel, politele pot fi incheiate direct la PAID (tiparite sau in sistem electronic) sau in orice agentie a celor 12 asiguratori membri ai PAID sau de la agentii acestora sau la oricare alta societate de asigurare care are incheiat un protocol de colaborare cu PAID. Dovada existentei asigurarii obligatorii, in cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, o constituie polita de asigurare PAD.

Primele de asigurare sunt de 10 sau 20 EUR (in functie de tipul de locuinta) corespondente unor sume asigurate de 10.000, respectiv, 20.000 EUR.

Potrivit noii legi, NU se pot incheia asigurari facultative pentru o locuinta la societatile de asigurare-reasigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa daca nu aveti incheiata in prealabil o asigurare obligatorie PAD.

De asemenea, pentru cele 3 riscuri (inundatie, cutremur, alunecari de teren), persoanele fizice si juridice pot incheia polite facultative de asigurare a locuintei doar pentru sumele asigurate care le exceda pe cele asigurate obligatoriu prin PAD (10.000 respectiv 20.000 euro).

Se recomanda ferm incheierea de asigurari facultative care sa acopere diferenta intre valoarea reala a locuintei dumneavoastra si suma asigurata obligatoriu!

Spre exemplu, daca aveti o locuinta evaluata la 100.000 EUR, 20.000 EUR vor fi acoperiti prin polita obligatorie, numai pentru cele 3 riscuri si restul de 80.000 EUR ar trebui acoperit printr-o asigurare facultativa. In caz contrar, riscati ca in cazul unui cutremur devastator care va distruge locuinta, sa ramaneti doar cu cei 20.000 EUR asigurati obligatoriu.

Politele de asigurare obligatorie a locuintei pot fi incheiate in orice agentie a celor 12 asiguratori membri ai PAID sau de la agentii acestora sau la oricare alta societate de asigurare autorizata sa practice riscuri de catastrofa.

Companiile membre PAID sunt:

 • ABC Asigurari
 • CERTASIG
 • CITY Insurance
 • GOTHAER Asigurari
 • ERGO Asigurari
 • EUROINS
 • GENERALI
 • GRAWE
 • GROUPAMA
 • UNIQA

Companiile autorizate sa practice riscuri de catastrofa, care au incheiat protocoale de colaborare cu PAID:

 • ASIROM VIG
 • ALLIANZ-TIRIAC Asigurari
 • OMNIASIG VIG
 • GARANTA
 • EXIM Romania
 • ASITO Kapital
 • EUROLIFE ERB
 • FATA Asigurari

Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o societate comerciala de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formata prin asocierea societatilor de asigurare pentru incheierea de asigurari obligatorii de locuinta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008.

PAID a fost constituit in septembrie 2009 de catre 13 companii de asigurare, dintre care 4 detin fiecare participatia maxima admisa de lege, respectiv 15%, ceilalti 9 fondatori participand fiecare cu suma minima de 250.000 euro, avand un procent de 5,5% din capitalul social total al PAID. Capitalul social la PAID se ridica in acest moment la suma de 19.341.819 lei (4.545 mil. EUR).

Activitatea principala a PAID cuprinde emiterea, negocierea si incheierea de polite de asigurare obligatorie pentru locuinte impotriva riscului de cutremur, alunecari de teren si inundatii, aflandu-se sub supravegherea Autoritatii de Supraveghere Financiara. De asemenea, compania realizeaza incasarea de prime si deconteaza asiguratorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu, modalitatea de repartizare a acestora si determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie fiind stabilite prin normele Autoritatii de Supraveghere Financiara.

a) sa emita, cu avizul Autoritatii de Supraveghere Financiara (A.S.F), organigrama si regulamentul privind organizarea si functionarea societatii;
b) sa incheie, cu avizul A.S.F, protocoale de colaborare cu societatile de asigurare autorizate sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, in care sa se precizeze fluxurile financiare si de informatii, referitoare la modurile de decontare a primelor de asigurare incasate, a comisionului retinut, a despagubirilor platite, a cheltuielilor efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu (taxa de gestiune a dosarului de dauna), precum si orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru functionarea societatii, in conditiile Legii nr. 260/2008;
c) sa supuna discutiei in cadrul Consiliului consultativ, numit in conditiile Legii nr. 260/2008, deciziile adoptate si sa analizeze propunerile referitoare la activitatea PAID formulate de Consiliul consultativ;
d) sa tipareasca sau sa emita electronic polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale;
e) sa urmareasca indeplinirea obligatiilor de incheiere a asigurarii obligatorii de locuinte in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) si la art. 10 din Legea nr. 260/2008;
f) sa creeze si sa administreze baza de date privind evidenta constructiilor cu destinatia de locuinta, inclusiv locuinta sociala, pe baza listei furnizate de primari, prin compartimentele de specialitate, conform art. 17 alin. (1) din Legea nr. 260/2008;
g) sa transmita lunar primarilor, direct sau prin asiguratorii autorizati, lista proprietarilor care nu au incheiat contracte de asigurare obligatorie a locuintelor si valoarea primei obligatorii datorate de fiecare;
h) sa avertizeze proprietarii de constructii cu destinatia de locuinta despre expirarea sau neincheierea asigurarii obligatorii pentru locuinte, in conditiile prevazute de Legea nr. 260/2008;
i) sa puna la dispozitia asiguratorilor autorizati sa practice riscuri de catastrofa lista proprietarilor care nu au contractat asigurarea si a persoanelor care beneficiaza de subventionarea partiala sau totala a primei obligatorii;
j) sa negocieze si sa contracteze reasigurarea;
k) sa indeplineasca functia de centru de coordonare a activitatii de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii unui dezastru natural, desfasurata de societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa;
l) sa faca propuneri privind modificarea legislatiei care guverneaza activitatea de asigurare obligatorie a locuintelor;
m) sa indeplineasca alte atributii prevazute de dispozitiile legale;
n) sa constituie rezerve tehnice de prime si de daune in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
o) sa deconteze asiguratorilor autorizati cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu, precum si despagubirea acordata ca urmare a producerii riscurilor asigurate.

Obiectivul principal al legii inseamna acoperirea prin asigurare a tuturor proprietarilor de constructii cu destinatie de locuinta. Strategia de activitate a PAID se pliaza pe obiectivele principale ale acestuia, care sunt reprezentate de:

 • constituirea unui colectiv de lucru performant care sa poata pune in aplicare activitatea de asigurare si reasigurare;
 • initiativa de continuare a demersurilor privind modificarea textului legii care sa o faca aplicabila in mediul actual;
 • demararea in conditiile legii a activitatii de subscrierea asigurarii prin tiparirea politelor, repartizarea acestora asiguratorilor care le folosesc in scopul incheierii asigurarii;
 • definirea resurselor sub forma fondurilor active circulante precum si fondurilor pentru investitii;
 • achizitionarea unui sistem IT performant care sa sprijine managementul activitatii de asigurare-reasigurare precum si posibilitatea obtinerii de rapoarte privind volumul de prime de asigurare subscrise si incasate, a rezervelor de prima, volumul comisioanelor, primele de reasigurare, cuantumul recuperarilor, a daunelor si rezervelor de dauna precum si depistarea cu usurinta a persoanelor neasigurate;
 • incheierea unui contract de reasigurare flexibil si avantajos;
 • incheierea de protocoale cu asiguratorii membri ai PAID;
 • incheierea de conventii cu asociatii si reprezentanti ai autoritatii publice locale in vederea transmiterii in mediu electronic al listelor proprietarilor de locuinte precum si cei care au statut de asistati social si pentru care se preleva sume direct din bugetele locale pentru plata primei de asigurare;
 • contractarea unui imprumut pentru plata primei de reasigurare in conditiile legii daca este cazul;
 • cresterea gradului de cuprindere in asigurare astfel incat dupa o perioada de 5-7 ani societatea sa poata inregistra profit.

Polita de asigurare obligatorie a locuintei se incheie in baza unei prime de asigurare pentru o perioada de 12 luni, cu incepere de la ora 0,00 a celei de a cincea zi calendaristica de la
data la care s-a platit prima obligatorie si s-a emis si semnat contractul de asigurare.

In cazul politelor care se reinnoiesc, acestea intra in vigoare la ora 0,00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare si s-a emis si semnat contractul de asigurare

Data inceperii si data incheierii valabilitatii contractului sunt precizate in PAD. Toti asiguratorii autorizati sa incheie aceste asigurari au oferte standard, pretul asigurarii si suma asigurata fiind aceleasi la toate companiile.

Prima de asigurare se plateste integral si anticipat, inainte de expirarea valabilitatii PAD, si este de:

a) 20 EUR pentru constructiile cu destinatia de locuinta de TIP A

b) 10 EUR pentru constructiile cu destinatia de locuinta de TIP B

Tipurile de locuinte pentru care se incheie asigurari obligatorii sunt urmatoarele:

 • TIP A - constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
 • TIP B - constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic (ex.: chirpici).

Prima de asigurare se va plati in lei asiguratorului care elibereaza polita (deci care o vinde efectiv), de catre contractantul/asiguratul politei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii in numerar sau prin virament in contul asiguratorului.

Se considera locuinte constructiile destinate locuirii permanente sau temporare, care sunt alcatuite din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare care fac corp comun cu constructia cu destinatia de locuinta, avand structura si peretii din elemente precizate in Legea nr. 260/2008.

Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele, dependintele, dotarile si utilitatile care nu sunt
legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata si nici bunurile din interiorul locuintei.

In situatia in care o locuinta este compusa din mai multe corpuri de cladire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau in acelasi timp, tipul locuintei se stabileste in functie de materialele din care au fost executate structura de rezistenta si peretii exteriori pentru partea de constructie care are cea mai mare suprafata construita.

Conform legislatiei in vigoare, asigurarile obligatorii de locuinte reprezinta un produs standardizat. Aceasta polita acopera 3 riscuri, indiferent de zona in care este amplasata locuinta dumneavoastra si de riscurile la care sunteti expusi:

 • cutremure
 • inundatii
 • alunecari de teren

Singurele locuinte care nu vor putea fi asigurate sunt cele cu "bulina rosie". In rest, pot fi asigurate toate locuintele construite in baza unor autorizatii eliberate de autoritatile locale, inclusiv cele din zone in care inundatiile au devenit deja o certitudine aproape in fiecare an.

Nu intra sub incidenta prezentei legi anexele, dependintele, dotarile si utilitatile care nu sunt legate structural de cladirea in care este situata locuinta asigurata si nici bunurile din interiorul locuintei.

Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor acopera si daunele directe provocate constructiilor cu destinatia de locuinta, consecinta indirecta a producerii evenimentelor mentionate mai sus.

Persoanele fizice sau juridice care nu isi asigura locuintele aflate in proprietate, in conditiile Legii nr. 260/2008, nu beneficiaza, in cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit legii, de niciun fel de despagubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuintelor.

Important!

Potrivit noii legi, NU se pot incheia asigurari facultative pentru o locuinta la societatile de asigurare-reasigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa daca nu aveti incheiata in prealabil o asigurare obligatorie PAD.

NU se vor acorda despagubiri in baza politei obligatorii de asigurare daca:

1. Asiguratul/contractantul nu si-a indeplinit obligatiile decurgand din contract

2. In declaratiile contractantului/beneficiarului sau ale reprezentantilor acestuia, care au stat la baza incheierii contractului de asigurare sau care sunt facute cu ocazia cererii de despagubire ori cu oricare alt prilej, se constata neadevaruri, falsuri, aspecte frauduloase, exagerari sau omisiuni care conduc la inducerea in eroare a asiguratorului, respectiv PAID

3. Beneficiarul nu prezinta dovezi suficiente pentru justificarea dreptului sau la plata despagubirii

4. Pagubele au fost favorizate sau agravate din culpa, pentru partea de dauna care s-a marit cu intentie de catre asigurat/beneficiar ori de persoanele care locuiesc impreuna cu asiguratul/beneficiarul la locuinta asigurata, de prepusii asiguratului/beneficiarului, de persoanele autorizate sa reprezinte beneficiarul pentru obtinerea de despagubiri ori de contractantul asigurarii

Conform Legii nr. 260/2008, se considera culpa in producerea/marirea pagubei numai urmatoarele cazuri:

a) Agravarea intentionata a efectelor unui eveniment asigurat in scopul distrugerii cladirii, daca aceste fapte rezulta din actele incheiate de organele in drept (politia, pompierii, instantele judecatoresti etc.)

b) Construirea de cladiri in zone periclitate de inundatii, prabusiri si alunecari de teren, daca organele in drept au interzis prin acte publicate sau au comunicat in scris asiguratului (inainte de construire) interdictia de a se construi in acea zona, iar pagubele au fost produse de inundatie, prabusire sau alunecare de teren.

c) Beneficiarii asigurarii si asiguratii care, dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 260/2008, vor proceda la construirea, largirea sau modificarea locuintelor fara autorizatie de construire, emisa in conditiile legii, sau cu nerespectarea autorizatiei respective, afectand structura de rezistenta a locuintelor si favorizand expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despagubiti in baza asigurarii obligatorii, in cazul producerii riscului asigurat.

In urma producerii unui risc asigurat care a determinat pagube locuintei (asigurate, fireste) sau bunurilor continute:

 • Anunta imediat la 112 autoritatile competente (Politie in caz de efractie, Pompieri in caz de incendiu sau explozie etc.);
 • Solicita intocmirea procesului verbal de constatare referitor la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului. In caz de
  • cutremure si/sau alunecari de teren - in baza prevederilor Ordinului OMTCT/OMAI nr. 1995/1160 din 2005/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren;
  • inundatii - in baza prevederilor Ordinului 1422/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice, poluari accidentale pe cursurile de apa.
 • Ia masurile necesare in vederea limitarii pagubei si prevenirea degradarilor;
 • Informeaza in cel mai scurt timp, fara insa a depasi cele 60 zile de la data producerii evenimentului, in cazul asigurarii obligatorii PAD sau termenul precizat in contractul de asigurare, in cazul asigurarii facultative, asiguratorul sau brokerul la care ai incheiat polita.

Cum obtii despagubirea?

 • In baza instiintarii scrise, asiguratorul va deschide dosar de dauna, urmand ca in maximum 5 zile un reprezentant al acestuia sa se prezinte la locul producerii evenimentului pentru a constata daunele. Acesta va propune solutii de reparatii/inlocuire.
 • Cererea de despagubire se completeaza si se depune la compania de asigurari.
 • In cazul politelor emise direct de PAID, cererea de despagubire se adreseaza direct PAID iar constatarea si evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face si de o societate desemnata de PAID, conform normelor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.). In cazul in care asiguratorul care a eliberat PAD informeaza in scris PAID cu privire la imposibilitatea realizarii in termenele prevazute a instrumentarii dosarelor de dauna, PAID poate desemna o alta societate, conform normelor emise de A.S.F.
 • Plata despagubirii se efectueaza dupa 10-30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, asa cum se mentioneaza in polita ta de asigurare.

Compania de asigurari poate amana/refuza plata despagubirii daca:

 • A fost demarata o ancheta in legatura cu dauna sau o procedura penala impotriva detinatorului politei;
 • Cererea de despagubire este frauduloasa ori contine declaratii false.

NU demara lucrarile de reparatii inainte de sosirea unui reprezentant al companiei de asigurari!

ACTE NECESARE COMPLETARII DOSARULUI DE DAUNA

 1. Procesul verbal al autoritatilor abilitate sa constate starea de dezastru natural (actele eliberate de autoritatea competenta sesizata), in cazul politelor de asigurare obligatorie PAD;
 2. Copia actului doveditor al dreptului de proprietate asupra imobilului ce face obiectul dosarului de dauna care poate fi unul dintre documentele urmatoare:

- titlul de proprietate;

- contract vanzare - cumparare;

- autorizatie construire impreuna cu procesul verbal final al receptiei lucrarilor;

- declaratie notariala pe proprie raspundere precum ca sunteti proprietarul imobilului, impreuna cu adeverinta de la Primarie din care sa rezulte ca imobilul este inscris in Registrul Agricol precum si, dupa caz, adeverinta de la administratia financiara din care sa rezulte ca imobilul este luat in evidenta fiscala;

- proces verbal final receptie lucrari;

- proces verbal de adjudecare la licitatie publica;

- contract de donatie;

- certificat de mostenitor;

- documentatie cadastrala vizata de catre Oficiul de Carte si Publicitate Imobiliara, doar in cazul constructiilor edificate, doar daca aceasta este avizata dupa anul 2011.

- orice alt titlu valabil din care sa rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului in cauza.

ATENTIE!

* Actele mentionate reprezinta minimul necesar pentru deschiderea dosarului de dauna. Inspectorii de dauna pot solicita acte suplimentare dupa efectuarea constatarii, oferindu-va informatii asupra pasilor de urmat pentru finalizarea dosarului de dauna.

IMPORTANT!

Reparatia cladirii/ bunului avariat se poate efectua numai dupa ce avariile au fost constatate de catre reprezentantul societatii.

Cum ai grija de locuinta ta?

 • Nu face modificari care pot afecta structura de rezistenta a cladirii;
 • Nu amana lucrarile de intretinere si reparatie a locuintei;
 • Verifica periodic instalatia de gaze si cosurile de fum;
 • Nu folosi instalatii de incalzire improvizate sau cu defecte si nu le lasa nesupravegheate;
 • Cand pleci in vacanta verifica instalatiile de utilizare a gazelor.

Conform legii, nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor, in conditiile prevazute de lege, constituie o contraventie, si se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.

Potrivit noii legi, NU se pot incheia asigurari facultative pentru o locuinta la societatile de asigurare-reasigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa daca nu aveti incheiata in prealabil o asigurare obligatorie PAD.

Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre acestia.

Amenzile contraventionale stabilite prin lege se fac venituri la bugetul de stat in cota de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autoritatilor locale de pe raza teritoriala in care locuieste contravenientul.

Suma asigurata, adica suma de bani pe care o va primi proprietarul de la asigurator in cazul unei calamitati este de 20.000 EUR pentru locuintele de TIP A si 10.000 EUR pentru locuintele de TIP B. Din numarul total de 8,5 milioane proprietati cu destinatia de locuinta, 65% sunt de tip A, iar restul de tip B.

Sumele asigurate se calculeaza la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei si reprezinta limita maxima de raspundere asumata de PAID pentru fiecare tip de locuinta asigurata, indiferent de numarul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilitatii contractului si care este precizata in polita.

Dupa fiecare dauna, suma asigurata se micsoreaza pentru restul perioadei de asigurare, cu incepere de la data producerii oricarui eveniment asigurat, cu suma platita drept despagubire, asigurarea continuand cu suma asigurata ramasa.

Daca prin plata despagubirii pentru unul sau mai multe evenimente asigurate se atinge limita maxima de despagubire, respectiv suma asigurata pentru locuintele de TIP A sau B, proprietarul este obligat sa incheie o noua asigurare obligatorie, dar numai dupa efectuarea tuturor reparatiilor care sa satisfaca cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

Potrivit noilor modificari legislative, cei care au deja incheiata o asigurare facultativa care acopera riscurile prevazute in polita PAD, au obligatia incheierii unei polite obligatorii PAD la expirarea asigurarii facultative. De asemenea, incheierea unei noi polite de asigurare facultative NU se poate face daca nu aveti incheiata o asigurare obligatorie PAD!

Este bine de stiut ca polita facultativa acopera cele 3 riscuri de catastrofa (inundatii, alunecari de teren, cutremur) doar peste limita politei PAD (maxim de 20.000 de euro).

Drept exemplu, daca aveti o locuinta de 100.000 de euro si incheiati polita obligatorie PAD si o polita facultativa (care are o suma asigurata de 100.000 euro), asigurarea facultativa va acoperi riscurile de inundatie, cutremur si alunecari de teren in limita a 80.000 de euro, restul de 20.000 de euro fiind acoperite de catre polita PAD. De asemenea, celelalte riscuri (incendiu, furt etc.) vor fi acoperite in limita a 100.000 de euro.

De asemenea, in cazul producerii unuia din riscurile acoperite de polita PAD, plata despagubirii se va face mai intai in baza asigurarii obligatorii. Daca paguba depaseste valoarea de 20.000 de euro, restul sumei se va plati in baza contractului de asigurare facultativa.

Polita de asigurare obligatorie a locuintei poate fi incheiata direct la PAID (tiparita sau in sistem electronic) sau in orice agentie a celor 12 asiguratori membri ai PAID sau de la agentii acestora sau la oricare alta societate de asigurare autorizata sa practice riscuri de catastrofa!


 • Riscuri acoperite
 • 20
  per An
 • Cutremur
 • Alunecari de teren
 • Inundatii, ca fenomene naturale.

 • Riscuri acoperite
 • 20
  per An
 • Cutremur
 • Alunecari de teren
 • Inundatii, ca fenomene naturale.

 • Riscuri asigurate
 • 20
  per An
 • Cutremur
 • Alunecari de teren
 • Inundatii, ca fenomene naturale.
TOP